Jag blir så glad!
Häromdagen presenterade jag ett tänkt upplägg för hur vi skulle kunna ta oss an arbetet med att strukturerat och strategiskt arbeta med kompetensförsörjning i kommunen för mina kollegor. Som vanligt möttes jag av både glada tillrop och konstruktiv feedback som kommer att förbättra arbetet ytterligare.

Efter ett par dagar dök en av dem in till mig med orden – ”vi måste jobba mer ihop!” Hon är processledare för ledarförsörjningen och självklart är det mycket vi kan dela och göra gemensamt.
Men ni vet hur det är, dagarna går och tiden för att sätta sig tillsammans över gränserna liksom rinner iväg. Jag är så glad att hon aktivt såg våra samordningsvinster och gav mig då också en enorm energi att jobba vidare och utveckla arbetet.

Gissar att det är många av er som liksom vi springer ganska fort nu såhär i slutet av året. Planer ska sättas, budgeten för nästa år ska bli klar och önskan om att bocka av aktivitetsplanen blir påtaglig. Då ska jag ge er ett råd – ta er tiden att hjälpa varandra. Om du så bara ger 10 minuter av din tid till någon annan så ger det dig ökad energi tillbaka. Detta skriver Prevent bra om i en artikel: http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2012/Att-ge-bort-tid-minskar-stressen/. Jag kan tro att det är sant och jag kan också se att många människor i stress och press stänger dörren och jobbar på för sig själva för att inte bli störda.

Själv är jag full av energi just nu och i min jakt på goda exempel ser jag också många välmåenden och bra resultat som en konsekvens av att jobba ihop. Att hjälpas åt och nyttja varandras kompetens.

I veckan har jag haft förmånen att lyssna till Otto Granberg. (Ja, han lever i allra högsta grad fortfarande. 76 år gammal och en fantastisk föreläsare). Är du liksom jag gammal student på personalvetarprogrammet eller motsvarande så kan jag tänka att du känner till hans PAOU, den funkade för länge sedan och den funkar nu.
Denna gång handlade det dock om ledningsgrupper, vilket han forskat en hel del runt.
Min slutsats av den eftermiddagen är att ledningsgrupper som jobbar tillsammans på riktigt gör ett bättre resultat.
Då handlar det om att lyssna på varandra, att nyttja allas kompetens i alla frågor och beslut och gemensamt, utifrån alla deltagares perspektiv reflektera över de frågeställningar som behandlas i ledningsgruppen. Värt att tänka på när vi i övrigt kanske springer lite för snabbt då och då.

Så, vad tror jag då om att jobba ihop gällande ledarförsörjning och kompetensförsörjning? Jo; Örebro kommun kommer att få en fantastisk plan för att kvalitativt jobba med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla goda ledare och medarbetare! Vi har delprocesser med samma innehåll. Vi har utmaningar av samma karaktär. Vi har ett gemensamt mål att ha rätt personer på rätt plats med rätt kompetens och förutsättningar samt med rätt chef och ledare. Ett gemensamt arbete kommer att spara tid – för mig, för henne och för Örebro kommun som organsation. Här kommer 1+1=5, minst!