Jag hör till dem som tycker att förändringsarbete är mycket inspirerande och utvecklande. Inte en förändring för förändringes skull utan förändringen för att göra skillnad – till det bättre! För medarbetarna, för kunden, för verksamheten eller kanske för mig själv.

Att förändra tar sin tid, ofta är det inte ”bara” att införa ett system, förändra ett förhållningssätt eller byta lokaler. Ett annat arbetssätt följer ofta med och då ska vi lära om – en vana ska förändras till det ovana och det säkra till det osäkra för en tid. Sammanfattningsvis önskar vi med de flesta förändringar att vi ska förändra vårt beteende på ett eller annat sätt. Alla som någon gång försökt att t.ex. gå ned i vikt vet ju hur svårt  det är att hålla i och hålla ut, att belöna sig själv för rätt beteende, men att kanske byta den tidigare chokladbelöningen till att köpa en ny tröja i en mindre storlek.

Jag tänker att förändringar i organisationer ter sig lite på samma sätt och det är viktigt att vi i förändringars tider också rekryterar till det nya, bekräftar nya önskade beteenden och belönar i linje med de ambitioner och mål vi har med förändringen. Risken är annars att vi fortsätter i gamla hjulspår.

Självklart tänker ni – men hur enkelt är det att t.ex. bekräfta det annorlunda – den som rekryterades in för att han/hon hade de egenskaper och det förhållningssätt som efterfrågades i ”det nya” men som skiljer sig från övriga medarbetares invanda mönster? Som ledare här gäller det att hålla i och hålla ut. Att uppmärksamma det goda, att rekrytera, bekräfta och belöna i linje med organisationens mål, ambition, strategi, kultur eller vad som var målet med förändringen.

Det kan vara små saker – köp inte papperskalendrar till dina anställda om du har en ambition att alla ska använda den elektroniska kalendern
Eller större saker – att bekräfta, uppmuntra och stödja entreprenören som kommer in i en grupp av förvaltare

Det krävs mod, vilja och lite djävlar anamma. Kanske måste också du som ledare trampa på några ömma tår och motsätta dig gamla sanningar. Kanske är det också en ny gruppering av medarbetare som blir belönade av den nya strukturen och den tidigare normen men sina ”vinnare” får stå tillbaka.