Det är alltid lite intressant att jobba mitt på sommaren. Jag kan gå till jobbet och nästan förvänta mig att det händer något som inte händer under ”terminerna”. Samtidigt kan jag förvänta mig att det händer sådant som nästan alltid händer på sommaren.

På sommaren kan vi också förvänta oss att vi har tillförordnande chefer ute i våra verksamheter som kanske inte är vana vid uppdraget och att det också ute i verksamheterna händer saker som de annars inte är så vana att hantera.

Då ska vi finnas tillgängliga. Det betyder att vi ska finnas till hands när cheferna behöver det, både tidsmässigt och kompetensmässigt, och det är vi, hela sommaren.

Snart är det dags att utvärdera hur vi klarat semestertiderna detta år och jag tror att vi kommer att fundera runt; Hur många behöver vi vara på plats? Vilka öppettider behövs i vår support? Vilken typ av kompetens behöver vi täcka upp under sommaren (våra medarbetare har en bred grundkompetens men är i någon mån specialiserade inom olika områden)?

Jag tycker att det är viktigt att vi är tillgängliga när vår organisation behöver det samt att vi kan lösa de allra flesta frågeställningar även under sommaren. Det är viktigt att cheferna känner en trygghet i att de kan nå oss oberoende av vad de just då har för behov.

För mig handlar tillgänglighet om att finnas där när chefen behöver det, både tidsmässigt och kompetensmässigt. Det kommer att vara mitt bidrag till årets sommarutvärdering. Ett tillägg till den diskussionen kan bli formerna för det, men för mig är tillgängligheten viktig.