Att omsätta ord till handling

När planerna och strukturerna är på plats ska ord omsättas till handling. Strategier ska införlivas i det dagliga arbetet och känslan av den gemensamma vägen framåt som leder oss mot uppsatta mål ska finnas i varje medarbetare. Man skulle kunna säga att...