Att ingjuta mod

Snälla Therese – läs igenom detta och säg att vi är överens. Jag har skickat det till C och E. Fantastiskt! Jag gillar initiativ från våra medarbetare och självklart kände jag mig överens. Livet går ju vidare även om chefen befinner sig onåbar i en vecka och vad...

Att omsätta ord till handling

När planerna och strukturerna är på plats ska ord omsättas till handling. Strategier ska införlivas i det dagliga arbetet och känslan av den gemensamma vägen framåt som leder oss mot uppsatta mål ska finnas i varje medarbetare. Man skulle kunna säga att...