Att omsätta ord till handling

När planerna och strukturerna är på plats ska ord omsättas till handling. Strategier ska införlivas i det dagliga arbetet och känslan av den gemensamma vägen framåt som leder oss mot uppsatta mål ska finnas i varje medarbetare. Man skulle kunna säga att...

Varför valde jag som jag valde?

Hur många gånger har jag inte mötts av höjda ögonbryn och förvåning när jag berättat att jag skulle byta mitt jobb på ett välansett framgångsrikt privat företag till att jobba i kommunen? Jag hade en idé vad det var jag ville prova. Jag hade inte en ambition att lämna...