Att representera en stödfunktion innebär allt som oftast att den verksamhet som man befinner sig i har en annan kärnverksamhet. Något annat som är slutprodukt eller tjänst och vi som funktion är just det – en stödfunktion som ska bidra till att verksamheten når sina mål och levererar rätt kvalitet.

Det finns några grundfaktorer som är giltiga för alla företag och organisationer som handlar om att det vanligtvis är människor som är anställda och att lagstiftning för landet gäller för alla. Det här kan man fundera lite på, jag har i alla fall gjort det.

Detta borde innebära att administrativa rutiner och processer ser relativt lika ut hos många. Att vi är några stycken på olika ställen som försöker finna lösningar på ungefär samma frågeställningar. Jag vet, fokus kan vara lite olika och värderingar och kultur kan bidra med olika infallsvinklar, men någonstans där i grunden.

I tider när ekonomin är ansträngd och vi letar efter smarta lösningar för att kunna spara utan att det ska drabba kärnverksamheten tycker jag att det är viktigt att vi i stödfunktionerna tar ett stort ansvar. I offentlig verksamhet handlar kärnverksamhet om barn, äldre, sjuka, anhöriga, unga, kort sagt människor. Kanske har vi då ett ännu större ansvar att säkerställa att de medel som finns går till rätt saker.

Jag tror verkligen att vi kan bidra. Vi kan, med vårt perspektiv, agera på de områden som ger mest effektivitet tillbaka ute i verksamheten. Vi kan göra en bedömning gällande vilka aktiviteter som i ett längre perspektiv leder till ett bättre ledarskap som ger mer motiverade medarbetare, hälsofrämjande insatser för att säkra välmående medarbetare som därmed på ett bättre sätt bidrar till vår leverans. En bedömning som beroende organisationens mognad ger effekt på måluppfyllelse, arbetsglädje, motivation och engagemang.

Prestigelöshet är en nyckel, att inte uppfinna hjul gång efter annan, att inte alltid tänka nytt utan se vad som redan finns. Kanske ett ansvar att se vad andra gjort och lära av det. Helt klart ett ansvar att dela med sig av det som fungerar hos oss, för alla att ta del av,  möjligen anpassa, för att sedan använda. Allt för att nyttja våra resurser på bästa sätt, att inte lägga onödig energi på att alltid börja från noll och hitta en egen lösning. Grunden är densamma, frågeställningarna liknande – någonstans finns redan en bra lösning, nyttja den!