Det finns några områden som jag jobbat med fokuserat ända sedan första dagen jag började mitt yrkesliv som personalare, varumärket som arbetsgivare är ett av dem. Det är ett område som jag känner mig hyfsat hemma i även om det händer saker riktigt, riktigt fort och vi måste vara kreativa i detta arbete.

I Örebro kommun är det en av de sex personalstrategierna och målet är att våra medarbetare ska rekommendera oss som arbetsgivare och att nyanställda ska känna sig välkomna till kommunen. Det är undertecknad som är processledare för denna strategi och jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet och tillförsikt.

Vi kan inte blunda för att det finns en bild av hur det är att arbeta inom offentlig sektor i allmänhet och oss som kommun i synnerhet. MEN, vi kan inte heller blunda för att den bilden till stor del inte delas av de som redan är anställda i kommunen. I genomförda medarbetarundersökningar trivs de allra flesta, riktigt bra till och med. Däremot är det svårt för våra medarbetare att identifiera sig med hela stora kommunen.

En enorm generationsväxling är på väg – med nyrekryteringar och karriärmöjligheter för yngre generationer. Och det inom många olika spännande yrken, vi har över 100 olika som kräver olika typer av kompetens och bakgrund. Här kommer min första fundering och nyckel till framgång: Vet våra målgrupper om att det är just dem som vi söker? Örebro kommun är mer än vård, skola och omsorg och vård, skola och omsorg är mer differentierat än vad många kanske tänker. Det här är en stor utmaning och det krävs av oss att vi blir duktiga på att hitta dem vi söker och tala om för dem varför just de är viktiga för oss. Ungefär hälften av våra tjänster kräver akademisk utbildning och den andra hälften kräver minst en gymnasieutbildning och detta inom en mängd olika områden.

Så, vi behöver vässa till marknadsföringskanalerna och argumenten för att våra målgrupper ska ställa sig på kö hos just oss! Vi har meningsfulla jobb som gör skillnad. Du får dagligen feedback direkt av dem du finns till för och du bidrar till samhällsutvecklingen.

Nyckel nummer två får bli att faktiskt tala om vad vi är bra på. Vi ÄR en attraktiv arbetsgivare! (Vilket jag säger lite provocerande, jag tror inte att det finns så många oattraktiva arbetsgivare i Sverige). Vi behöver dock bli bra på att paketera vårt erbjudande och tala om vad som är unikt med att jobba inom kommunen. Detta gäller både anställningsvillkor och uppdrag. Offentlig sektor måste också sluta klumpas ihop som en bransch – här finns både tjänstebranschen, utbildningsbranschen, vårdbranschen, teknikbranschen, finansbranschen, juristbranschen och säkert många fler. Vi måste visa upp mångfalden!

Nyckel nummer tre blir att vara proaktiva i media. Här skulle jag kunna skriva ett eget inlägg om hur kommunen ska tåla att granskas och vad det kan få för konsekvens för attraktionen som arbetsgivare, men jag nöjer mig med att säga att vi behöver lyfta fram de goda exemplen och klappa oss på axeln för det vi gör bra. Örebro kommun har ett viktigt uppdrag och DU kan vara med och bidra!

Det finns många fler saker vi behöver jobba med, stora som små. Följ gärna vårt arbete framåt, jag ska göra mitt bästa för att uppdatera er.

En av de målgrupper som kanske inte alltid känner att en kommun är deras framtida arbetsplats kanske är gruppen ingenjörer – här kommer lite intressant läsning för er!
Välkomna till Örebro Kommun!

http://www.skl.se/press/debattartiklar/ingenjoren-avgorande-for-framtidens-valfard