Nu börjar det bli dags – att ladda upp för en händelserik höst och jag börjar riktigt se fram emot att ta tag i de utmaningar jag kan se framåt i min organisation.

Det är några av er som undrat när ni kommer att få ta del av min nya arbetsplats och dess karkatär. Det kommer. Än så länge känner jag inte organisationen, dess relationer och inneboende krafter tillräckligt väl för att i offentlighetens ljus kunna stå för en rättvis skildring. Men det kommer – jag anar redan nu en utvecklingsfokuserad organisation med drivna, målmedvetna och kompetenta medarbetare.

Det gläder mig också att mitt område – Strategisk kompetensförsörjning är något som är en del av Örebro universitets övergripande mål och strategier och att medvetenheten och kunskapen om detta är hög i organisationen. Det kommer att bli riktigt roligt att planera framåt!

Så, detta var en kort sommarhälsning från mig och jag gissar att temana under hösten kommer att vara;
Struktur och kultur och dess balans
Stödfunktioner som finns till för verksamheten – på riktigt
En annan vinkling av kompetensförsörjning och dess utmaningar – jag börjar förstå att jag ska attrahera och locka en lite annan målgrupp än vad jag tidigare varit van att fokusera på.