Så, jag erkänner, jag är ingen superstrukturmänniska. Den dagen jag tänker att det behövs mer struktur så är det rörigt på riktigt. Jag ger inte mycket för fina program eller skrivelser som passar bättre på floskeltoppen än i verksamheten där saker händer på riktigt. Dessvärre ser jag allt för många exempel på att kopplingen mellan övergripande strategier och den verkliga verkligheten är allt för svag. Exempel där diskussionen om vem som ska göra vad och vad som ska prioriteras tar långt mycket mer tid och kraft än att faktiskt göra. Och när man väl bestämt sig så ska det in i en plan, det ska göras en utredning, en förstudie eller vad det nu kan tänkas behövas för att vara säker på att man gör rätt saker.

Nej, jag tycker inte man ska slarva, gena eller skjuta allt för mycket från höften – MEN – med en tydlig förankring och en dialog nära verksamheten så att man lär känna den på riktigt, då lär man sig också vad behoven är. De behöver inte undersökas. Det behövs inga större utredningar. Det går fint att ringa ett samtal och se hur andra gjort i liknande utmaningar och anpassa till de förutsättningar som finns just där du håller till. Lösningarna hittas i dialogen med chefer och medarbetare i den verksamhet det gäller. På alla nivåer.

Möjligt att det krävs lite mod. Eller i alla fall en förmåga att våga prova. Och jag tänker – det är inte hela världen. Ibland får vi fatta ett beslut för att komma vidare, utvärdera och möjligen justera. Och om du i ditt beslut, eller i ditt stöd till någon annans beslut, har fokuserat på det som är viktigt på riktigt, så lovar jag att du skapat ett värde som bidrar till en mer hållbar organisation, en större måluppfyllnad, en enklare vardag för en chef eller kanske ett vänligt avtryck.

Därför tänker jag;

  • Ha tillit till människors förmåga – den som är närmast problemet är också oftast närmast lösningen
  • Det finns oftast ett bättre sätt – men gör det inte svårare än vad det är
  • Våga testa – vi utvecklas eller lär oss
  • Förändring sker i mötet med människor – inte bakom en skärm eller instängd på ett kontor