De senaste dagarna har jag haft anledning att lite djupare studera personalavdelningens strategier och verksamhetsplan. Gud vad tråkigt kanske du tänker nu, men det är riktigt rolig läsning.

Under våren fick vi våra personalstrategier beslutade i kommunstyrelsen och nu ska de även in i Övergripande strategier och budget för kommunen. Jag hoppas på att det kommer att ge en fantastisk genomslagskraft för personalfrågorna. Personalfrågorna är alltid viktiga, men i en organisation där medarbetarna är levernasen får det en extra dimension.

Strategierna är sex till antalet och min plan är att guida er igenom dem. Jag är glad och stolt att de finns och det ska bli SÅ kul att jobba med dem.  Till varje strategi finns också uppföljningsbara mål och vi jobbar varje dag med att definiera, genomföra och utvärdera aktiviteter som ska bidra till att vi når målen.

Så här inledningsvis nöjer jag mig med att tala om vilka de är – djupare beskrivning kommer 🙂

  • Stärka varumärket som arbetsgivare
  • Stärka ledarförsörjningen för att ge chefer rätt förutsättningar
  • Säkra kompetensförsörjningen för att kunna leverera rätt service
  • Utveckling av det bemanningsstrategiska området för att säkra resurshushållning
  • Utveckla den regionala samverkan för att stärka vårt arbetsmarknadsområde
  • Säkra arbetsmiljö och hälsa för att ha välmående medarbetare som presterar kvlitativa tjänster till medborgarna

Vi har höga ambitioner med också en stark tilltro och ett stort engagemang. Planen är flerårig och jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas!

Har du något tips på vägen?