Värdeskapande organisation för chefer, ledare och medarbetare – alltid med verksamhetens behov i fokus!

Förändringsstöd

Är du i färd med att starta ett förändringsarbete? Eller är du mitt i det och vill ha stöd av en extern part? Hör av dig till mig så hjälper jag dig.

HR-stöd

Söker du praktisk hjälp eller någon att diskutera HR-frågor med? Jag stöttar dig i allt från att ta fram HR-processer till knepiga personalärenden.

Chefsstöd

Har du behov av någon att bolla utmaningar med? Eller vill du och dina chefskollegor utvecklas som ledare? Jag ger chefsstöd i grupp och individuellt.

Interimschef

Har det uppstått en tillfällig lucka i din organisation? Behöver du fylla en chefsposition tillfälligt? Då kan du anlita mig som kompetent interimschef.

Committed People – Värdegrund

Anledningen till att mitt företag heter ”Committed People” är att orden beskriver det jag vill hjälpa dig att uppnå: en organisation där medarbetarna verkligen är engagerade, delaktiga och beredda att göra sin del av jobbet för att få verksamheten att fungera.

För att nå dit har jag med tiden kommit att forma en egen värdegrund. Den utgör min kompass i vardagen och hjälper mig att komma ihåg vad som är viktigt. I korthet kan den beskrivas så här

Tillit till människors förmåga
Helhet och sammanhang
Gör det inte svårare än det är
Det finns oftast ett bättre sätt
Våga testa – vi utvecklas eller lär oss
Förändring sker i mötet med människan

Om mig

Kontakta mig!

Följ mig på bloggen!

Mot 2022 med ödmjukhet, tacksamhet och tålamod

Mot 2022 med ödmjukhet, tacksamhet och tålamod

Så här alldeles i början av året kan det ju passa bra att både summera och blicka framåt. Att älta ligger inte riktigt för mig men jag kan tillåta mig att se att jag under det gångna året på några sätt stakat ut riktningen framåt. Jag är inte en person som sätter upp...

Kraften i ett fattat beslut

Kraften i ett fattat beslut

Riktning och mål. Syfte och mening. Tydlighet och sammanhang, Trygghet och förutsägbarhet. Alla viktiga för att du och jag ska trivas på jobbet. För att vi ska trivas i livet. Att från tid till tid leva i osäkerhet och förändring ingår också. Och därmed frågorna om...

En mänsklig och snäll företagskultur

En mänsklig och snäll företagskultur

Jag får ju ändå erkänna. Att stödja företag och organisationer i min roll handlar också om att stödja när det blir svårt. När det inte fungerar. När någon eller några påverkar arbetsmiljön på ett icke önskvärt sätt. För fyrkantighetens skull behöver jag då fråga - vad...