Om mig

inget

Om mig

För att vara kompetent inom ett område krävs inte bara en god teoretisk kunskap utan också erfarenhet och tillgång till de verktyg som behövs för att kunna agera rätt i olika situationer. Med ungefär 20 års erfarenhet av HR-arbete på olika positioner har jag nått en god bit på vägen. Om du vill ta del av mitt fullständiga CV hittar du det här men i sammanfattning kan min kompetens beskrivas så här:

Utbildning

 • Fil.kand. i sociologi, beteendevetenskaplig examen med inriktning mot personal- och ledarskapsfrågor
 • ”Chefer som leder chefer”
 • ”Det strategiska ledarskapet”
 • ”Det personliga ledarskapet”
 • Processledarutbildning
 • Praktisk projektledning

Yrkeserfarenhet

 • HR-chef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt verksamhetschef för HR-stöd (Region Västmanland (2019-fortfarande)
 • Olika strategiska och ledande roller inom HR-området (Örebro Universitet, 2013-2019)
 • Flera roller, till exempel enhetschef, processledare och förändringsledare, inom HR-området (Örebro Kommun, 2009-2013)
 • Praktiskt och strategiskt HR-arbete med fokus på kompetensutveckling och kompetensförsörjning (Atlas Copco Rock Drills AB, 2001-2009)

Några av mina verktyg

 • Certifierad i DISC (PPA, BPA, 360, Ghia)
 • Projektmodellen PM3
 • Roll- och personkartan
 • The road to Commitment
 • Teamutveckling i enlighet med Susan Wheelans modell
 • Arbetsrätt

Vill du veta mer om mig och min kompetens? Hör av dig så berättar jag!