Jag gillar verkligen att jobba nära verksamheten. Som i nära på riktigt. Fysisk närvaro. På plats. I dialog. Att vara närvarande i fikarummet, att höra diskussionerna. Att lära mig mer om utmaningarna, att vara lyhörd inför frustrationer och framgångsexempel.

Jag tror att jag och vi blir ett bättre stöd då. Att vi bättre kan anpassa vårt erbjudande till det som behövs i organisationen. Jag har skrivit om det tidigare här. Och jag skriver igen för jag tycker det är viktigt. Också ur ett strategiskt perspektiv.

Jag tänker nämligen att tex en funktion som HR kan vara det allra bästa strategiska stödet. Den dagen vi känner verksamheten. Den dagen vi går ut, är nära, deltar, fångar upp och lyssnar in. Lyckas vi med det så kan vi ge vilken ledning som helst den bästa kännedomen om verksamheten – vad som pågår på riktigt. Vad tycker man fungerar bra, vad är man frustrerad över, vad skulle man behöva hjälp med? Det hjälpe ledningen att fatta beslut som driver verksamheten framåt.

Jag har precis genomfört en undersökning i min egen organisation om chefers önskemål om utökat stöd. Och tro mig, här pratar vi inte strategiska diskussioner och femårsplaner – här pratar vi kalendervakter, mötesbokningar, fikabeställningar och mailhantering.

Samtidigt hör jag liiite för ofta kommentarer som liknar – ”det är chefens ansvar”, ”det får cheferna göra själva”. Och så undrar vi varför vi har så svårt att klara vår chefsförsörjning.

Många chefer har en förväntan på sig att driva långsiktig strategisk utveckling. Självklart, det är ju superviktigt för vilken organisation du än representerar! Så kanske ska vi vara lite generösa att låta dem göra just det och så lite fakturakontering, fikabeställningar och rumsbokningar som möjligt.

Yes, det kostar en slant, jag är medveten om det. Men det kostar en slant att inte ge förutsättningar att driva utveckling också.

Och ja, jag är medveten om att förutsättningarna skiljer bl.a. beroende på storlek på organisation, men våga prova, var kreativ och hitta nya lösningar och arbetssätt. Jag tror att vi kommer kunna frigöra tid, skapa arbetsro och skapa utrymme för nya typer av frågor och möjligheter.