Den här veckan summerar jag under rubriken ledarskap och kan då också berätta lite mer om vår strategi att stärka ledarledarförsörjningen för att ge chefer rätt förutsättningar.
Målet med denna strategi är att Örebro kommuns chefer ska uppleva att de har den kompetens som krävs för sitt uppdrag och att de upplever trygghet i sin ledarroll.

Den här veckan har jag träffat chefer i några sammanhang. Jag har t.ex. deltagit på en uppstartsträff för 19 chefer som ska genomgå vårt ledarskapsprogram ”Det personliga ledarskapet”. Det är oerhört givande att dels få inleda och prata ledarskap i stort men framförallt att få ta del av dessa chefers förväntningr och funderingar inför programmet. Det märks att chefer och ledare efterfrågar merledarskapsfrågor på agendan i vardagen och och de efterlyser forum där de kan mötas, diskutera, bolla och utbyta erfarenheter med varandra.

Det är inte helt enkelt att vara chef och kraven förändras hela tiden. Chefsuppdraget i framtiden handlar mycket om att kunna leda i förändringar, att skapa dialog, bygga relationer och skapa delaktighet. Detta samtidigt som du som chef ska hantera ekonomisk osäkerhet, en ökad konkurrensutsättning och förändrade krav på kompetens i din verksamhet. Jag tycker att detta är jättespännande, både i rollen av att vara chef själv och i min roll på personalavdelningen att stötta organisationens chefer.

Den här veckan har vi också diskuterat hur vi kan att arbeta med oss själva på personalavdelningen för att vi ska bli ännu bättre på att just stötta cheferna och förstå våra chefer och verksamheters situation så att vi kan erbjuda ett stöd utifrån deras behov.

För att avsluta denna veckas ledarskapstema så hade vi bjudit in till PA frukost i morse på temat Motiverande lönesamtal. Vårt fikarum var fullsatt av ca 40 chefer och rummet fylldes snabbt av energi. Det är ett tema som engagerar. Lön är i många fall en känslig fråga och det är svårt att avdramatisera själva lönesamtalet. Vi lyssnade till många intressanta frågeställningar och dilemman och det gläder mig att vi faktiskt har bra verktyg för att stötta cheferna. De svåra diskussionerna handlar ofta om kultur och förväntningar – är det OK att inom en större grupp med samma uppdrag differentiera lönerna? Hur bemöter vi besvikna medarbetare och vad är det egentligen som motiverar – många gånger kan det vara andra saker än mer lön i lönekuvertet. Med skicklig argumentation kommer du undan med mycket – men det krävs en del träning.

Under veckan har vi också säkrat projektledning och aktivitetsplan för pågående ledarutvecklingsprojekt som kommer att pågå under hösten, vilket känns jättekul och jag är öertygad om att det verkligen kommer att märkas i organisationen.

Med målet att stärka ledarförsörjningen för att ge chefer rätt förutsättningar har vi tagit några kliv framåt och också genomfört bidragande aktiveter under veckan, det känns gott i hjärtat så här inför helgen!