Riktning och mål. Syfte och mening. Tydlighet och sammanhang, Trygghet och förutsägbarhet.
Alla viktiga för att du och jag ska trivas på jobbet. För att vi ska trivas i livet.

Att från tid till tid leva i osäkerhet och förändring ingår också. Och därmed frågorna om hur det blir för mig, hur blir det för oss, vad är viktigt just nu? Vad blir viktigt på sikt? Faser som behöver gås igenom, som hjälper oss att landa, som hjälper oss att förstå. Men det tar också vår energi. Och till syende och sist behöver vi ett beslut att förhålla oss till. Oberoende av om det är mitt eget beslut eller om jag blir påverkad av någon annans beslut. Jag kanske inte gillar det men det blir något att ta ställning till.

Jag kan nog uppleva att varje gång jag tagit ett beslut om ändrad riktning, eller ett aktivt beslut att behålla riktningen, har det gett mig kraft och energi. Även i de situationer där jag känt att beslutet kommer av att jag inte är bekväm i riktningen som någon annan bestämt och kanske känt lite sorg över det så är det en skön känsla när beslutet väl är fattat. Jag klär inte särskilt väl i bitterhet och jag tänker att risken är stor att hamna där om man under längre tid befinner sig i ett sammanhang som inte går i en riktning som jag inte ställer mig bakom.

Och att försöka göra det i tid tänker jag är viktigt. Medan man har kraft att uppbringa. Så att kraften kan användas till något positivt. Vi har alla gjort oss förtjänta av att nå vår fulla potential. Att finnas i sammanhang som ger energi. Där vi kan hamna i ett flow och bidra med våra styrkor och förmågor där de uppskattas. Jag är värd det. Du är värd det. Välj riktning och se var din kraft och energi kan ta dig!