Många är liknelserna från båtlivet när vi pratar förändring. Alla ska i den. Hur får vi med dem som står kvar på bryggan? Vägen mot målet är som att kryssa med en segelbåt. Alla behöver hjälpas åt att ro. Åt samma håll.

Men faktum är att det ligger en hel del i det och det börjar med kaptenen. Förändringsledaren som är den goda förebilden. Som är tydlig och visar vägen. Som svarar på det som alla undrar – vart är vi på väg? Vad vill hen åstadkomma? Vad är riskerna – kommer båten att sjunka? Ledaren behöver måla bilden och bidra med sin kunskap, erfarenhet och vilja för att skapa tydlighet. Och varför är det så viktigt?

Jo, medarbetare behöver något att förhålla sig till. Var och en behöver fatta ett beslut om de ska hoppa i båten eller stå kvar på bryggan, eller möjligen ta en annan båt vilket faktiskt oftast är ett bättre alternativ än att stå kvar. Vi behöver ge medarbetarna chansen att äga sin egen förändring. Och vi får inte vara rädda för att de kanske väljer något annat. Då krävs tydlighet. Att tålmodigt svara på alla frågor från medarbetare som lägger energi, kraft och vilja på att försöka förstå. Att hålla i och hålla ut.

Här pendlar förändringsarbetet. Mellan det visionära och målande till det konkreta och handfasta. Och det kan ju vi som ledare ha lite olika talang för. Men hela spektrat är viktigt, så omge dig med dem som kompletterar dig. Att få med alla i båten handlar om tydlighet – vart är vi på väg? Hur tar vi oss dit? Blir det bra för organisationen? Blir det bra för mig? Lyckas vi som ledare att vara tydliga kommer det också snart från medarbetarna – Hur kan jag bidra? Då får vi kraft. Då löser vi det mesta. När medarbetare känner sig trygga så når vi utveckling även under perioder av förändring och osäkerhet. Tydlighet skapar utrymme och handlingskraft hos medarbetare att självständigt driva förändringen enligt utstakad väg.

Kaptenen behöver stå stark och tydlig på kommandobryggan. Balansera de hissade seglen med vindstilla puttrande motor. Säkerställa att alla känner sig trygga med sin plats och sitt uppdrag. Att alla ror åt samma håll och så småningom i samma takt. Och ingen båt kan manövreras över stormiga hav av en ensam kapten.