Lite då och då föreläser jag på Personalvetarprogrammet på ett av våra universitet. Jag träffar de som läser sista terminen och fokus är på att förankra utbildningen med arbetslivet. Andra halvan av terminen gör de sin VFU.

Jag berättar om mig och min bakgrund och väg till dit jag är idag. Sen samlar vi oss runt några teman inom området att organisera HR. Huvudrubrikerna är Centralt – Decentralt, Generalist – Specialist samt balansen mellan att vara Styrande och Stödjande. Det blir såklart diskussioner om fördelar och nackdelar, arbetssätt och förhållningssätt och tänkbara konsekvenser.

Någonstans i mitten tar vi en bensträckare. Jag brukar då passa på att skriva upp så många titlar jag kan komma på och sett inom HR. Jag lovar, tavlan blir ganska full. HR-konsult, Personalspecilist, HR Business Partner, Personalchef, HR Controller, HR administratör. Listan kan göras ganska mycket längre.

När studenterna kommet åter till föreläsningssalen och ser detta brukar det gå en suck av lättnad genom rummet. Som i betydelsen – äntligen ska de få veta vad som gömmer sig bakom dessa titlar. Vilken som betyder vad och vad man vanligtvis har för arbetsuppgifter i respektive roll.

När jag då säger att jag dessvärre inte har en sådan nyckel och kan svara på det skakar vi lite gemensamt på huvudet och ler lite. Varför har det blivit såhär?

Om vi bara för en sekund går ur vår egen bubbla och betraktar detta utifrån… Det är inte svårt att se att vi inom HR då och då kan ses som lite otydliga. Att de vi finns till för funderar på vem som gör vad eller vad skillnaden är. Jag tänker också att de inte bryr sig så mycket om det. För det mesta vet de också i vilka frågor de ska kontakta HR, oberoende av titel på den de tar kontakt med.

Jag tycker att andra stödfunktioner lyckas lite bättre med detta, att de är lite mer stringenta. Vad är det som gör att HR har ett behov av denna oändliga titelpalett? Anpassning till respektive organisation eller företag? Nya organisationer som kräver nya titlar? Ett sätt att försöka avgränsa uppdraget gentemot andra HR kollegor?

Om vi inte kan vara tydlig med oss själva, hur lätt blir det då för de vi finns till för?