Jag vill vinna DITT pris! Du som är chef i en verksamhet och behöver stöd och hjälp. Du som leder en ledningsgrupp och har visioner för framtiden och verksamhetens utveckling. Du som kämpar med ett individärende eller brottas med en svår rekrytering. Helt enkelt du som utför HR arbetet – det är ditt pris jag vill vinna!

Tänk vad mycket fantastiskt som sker i verksamheten och som dess chefer och medarbetare driver framgångsrikt. Att kunna bidra och skapa värde i det är en magisk känsla. Om det så bara är i det lilla. Jag är tämligen ointresserad av att bedriva utvecklingsarbete som inte har en mottagare. Som inte har förankring i verksamheten. Som inte bidrar till att lösa en reell situation. Som inte stödjer verksamhetens arbete med att nå sina mål och klara sina uppdrag.

Jag utmanar gärna. Lyfter frågor ut olika perspektiv. Ställer den sista kontrollfrågan och agerar djävulens advokat. Men alltid med ett gott syfte. Förhoppningsvis en hjälp att se en helhet. Förhoppningsvis leder det till ett ännu bättre resultat eller ett mer välgrundat beslut. Och det är ditt beslut. Din verksamhet. Jag stödjer dig gärna och hjälper dig på din utvecklingsresa. Idag kanske det handlar om ett svårt samtal med en enskild medarbetare, i morgon kanske vi genomför den största förändring som någonsin gjorts.

Mitt pris? Att se organisation, chefer, ledare och medarbetare att växa och utvecklas. I det stora och i det lilla.