Vet ni? Jag är stolt över att jobba i Örebro Kommun! Jag ser exempel varje dag på vår fantastiska versamhet. Medarbetare som håller en ensam människa i handen, en lärare som lär ett barn att läsa eller en parkarbetare som vårdar vår vackra stad.

De goda exemplen är många även om varken du eller jag får läsa om dem så ofta. Media är snabba när något inte blivit som det är tänkt och det ska de vara. En kommun ska tåla att granskas, vi har som allra största ambition att göra rätt och att göra bra, att leverera kvalitativa tjänster till dig och alla andra i Örebro.

Var delar vi de goda exemplen då? Det som faktiskt sker varje dag!

Forskning visar att för att något ska utvecklas och bli bättre, t.ex medarbetare, en organisation, eller kanske en tjänst, så är det långt mer effektivt och framgångsrikt att uppmärksamma och uppmuntra det som är bra än att lyfta det som är mindre bra. Alltså, för att vi ska utvecklas och bli bättre ska vi ta vara på och uppmärksamma det som redan är bra! Ha det i bakhuvudet om du vill att något ska förbättras.

Nej, jag tror inte på att helt ignorera det som inte funkar, vi kan lära av det så blir det mer rätt nästa gång. Eller som jag lärt mig en gång – det är OK att göra misstag, så länge du lär dig något av det.

Jag tänker i alla fall göra mitt bästa för att balansera bilden och lyfta goda exempel, att vattna där det gror tror jag ger god effekt vilket i förlängningen skapar mervärde för både dig och mig.