Jag möter ofta och många människor som jobbar inom HR. Gemensamt för dem alla skulle jag vilja säga är att de är oerhört ambitiösa. Vansinnigt kompetenta och har ett fantastiskt driv och vilja att skapa goda förutsättningar i organisationen. Att stödja och serva och verkligen bidra. Det är ska vi ta vara på! HR kan verkligen bidra på många plan om vi lyckas jobba nära och förstå den organisation och verksamhet vi verkar inom. Att tänka som en extern konsult – på kundens kund.

Internt inom HR innebär ambitionen också en diskussion om att jobba än mer strategiskt. Hur vi ska skapa utrymme för utvecklingsarbete när dagen fylls av chefers vardag och operativa frågor?

Så – hur balanserar vi utvecklingskraften med verksamhetens behov och förväntningar? Det är rätt många år sedan nu diskussionerna om HR transformation och HR i ledningsgrupper dök upp. Från Personaladministration till Human Resources. Möjligen har vi nått en bit på väg idag. På sätt och vis tänker jag. Det var också än längre sedan yrket akademiserades. Och vad har då hänt? Jo, allt som oftast finns HR med i ledningen. Vi har gjort en förflyttning mot strategiskt utvecklingsarbete. Men en del har halkat efter anser jag.

Jag tror vi kan vara överens om att överbyggnaden i en organisation ska hållas så liten och effektiv som det går. Det borde innebära att om vi inom HR nu har förflyttat oss rent uppdragsmässigt så bör andra delar försvunnit. Digitalisering och enklare e-tjänster borde ha gjort att vi kunnat växla mer personaladministrativa resurser till mer utvecklande. Men – de personaladministrativa uppgifterna finns kvar! Och då behöver vi lösa dem. Det kan t.o.m. vara så att de blivit fler med tanke på att fler saker ska följas upp. Fler saker ska rapporteras. Och lösningen får aldrig vara att lägga uppgiften i chefens knä på grund av att ”HR inte är administratörer”. Då får vi fixa administratörer som gör, eller system som kan. System som är anpassade till användaren, inte administratören som sitter i systemen varje dag.

Tills vi har löst det behöver vi klara både ock, eller hela kedjan om man så vill. Och så ser uppdraget ut. Strategi kan aldrig vara för HR:s egen skull. Efterfrågas nära stöd hand on så är det det som är vårt uppdrag. Det strategiska för HR är att känna till verksamhetens mål och strategier och stötta just dem. Alla våra tjänster går dessutom att köpa på stan – så verksamhetskännedomen är vår absoluta konkurrensfördel.

Så – sätt fart på de enkla e-tjänsterna och fundera på hur verksamheten kan belönas genom att använda den.

Använd er ambition och ert driv för att fånga upp, vara lyhörda och översätt verksamhetens strategier till en verksamhetsplan för HR.

Lös det verksamhetsnära stödet och förstå dess utmaningar så får vi belöning för vårt slit i form av förtroende och tillit att driva utveckling.