Om vi bortser från all oro som finns i skrivande stund så är det också en spännande tid. Nya arbetssätt utvecklas och förändringsprojekt som kanske legat och grott ett tag får nytt liv! Jag tror på riktigt att det finns många saker som kommer att vara på ett bättre sätt när vi är igenom den här fasen vi är i nu. Och vi kommer att förändras till det bättre. Och arbetsuppgifter kommer att sorteras, prioriteras och väljas bort med förnuft.

Men här och nu är det lite oroligt. Och lite rörigt. Och lite osäkert. Vad behöver vi ha svar på i morgon? Hur behöver arbetssätten se ut om tre veckor och hur kan vi rigga för det redan nu? Tro mig, jag har sett många bevis på en stor professionalitet och förmåga att ställa om verksamheten i dessa tider. Mitt i allt detta behövs en tydlig ledning och ansvarstagande medarbetare. Något som också visas varje dag! Förvånad? Nej, men mycket imponerad.

Och nu har HR chansen – låt våra duktiga chefer vara de trygga ledarna som guidar medarbetarna dag för dag. Låt cheferna fokusera på att verksamheten fortgår och att medarbetarna mår bra i det. Här kan HR kliva fram – ta frågorna som uppstår och lös dem! Minimera administrationen. I detta läge finns det ändå en rad saker som vi enligt lag och föreskrifter är skyldiga att göra – att riskbedöma våra verksamheter inte minst! Kliv ut och var ett stöd i detta. Ju närmare vi kan vara och ju tydligare och snabbare svar vi kan ge – desto större förutsättningar för våra chefer och ledare att stå trygga i sina roller. Hjälp också till att skapa de strukturella förutsättningar som krävs för att lösa verksamhetens behov. Var konkret – hur och vad behöver vi göra för att leda och fördela arbetet över gränser? Vad gäller för våra medarbetare när de arbetar på distans? Hur kan vi nyttja möjligheterna till ledigheter som finns i våra avtal? Säkerställ en kontinuerlig dialog med facken så att vi kan hjälpas åt! Bidra till lugnet och stabiliteten och visa handlingskraft. Bli en medledare.