Jag tänker att förutsättningarna för att utöva ett gott ledarskap ser olika ut i olika organisationer. Jag kan också tänka att hur ledarskapet blir, inte alltid har med förutsättningarna att göra. Vissa lyckas jättebra, trots till synes omöjliga förutsättningar, medan andra har svårare med sitt uppdrag trots att förutsättningarna ter sig relativt gynnsamma.

Då kan man fråga sig vad goda eller mindre goda förutsättningar är 🙂

Jag kan se att även detta skiljer sig. Det är nog inte så att det fungerar i en organisation, eller kultur, alltid är direkt översättbart till en annan organisation och kultur.

Som stödfunktion har vi här en viktig roll att fylla – att ta redan på förutsättningarna, lära känna verksamheten och anpassa stödet så långt det bara går. Det finns en relativt allmän uppfattning om att en organisations stödfunktioner har för dålig kunskap om kärnverksamheten. Jag kan hålla med om det – handen på hjärtat – hur många verksamhetsplaner har du läst som inte är din egen? Hur mycket tid spenderar du på ditt kontor i förhållande till att vara ute i verksamheten? Lägger du tiden på interna möten eller möten ute i verksamheten? Risken om vi inte anpassar vårt stöd till organisationens behov och mognadsgrad är att vi gör fel saker, eller i alla fall saker som inte efterfrågas eller det finns behov av. Lär vi oss mer om verksamheten så kommer vi att veta vad vi ska prioritera. Vet vi vad som är på gång kan vi på ett mer proaktivt sätt planera vårt stöd för att bidra till verksamheternas resultat och måluppfyllelse. Känner vi av den kultur som råder kan vi med våra respektive perspektiv bidra till utveckling.

Nu börjar vi vara inne på rätt spår – bidra till utveckling och skapa mervärde till våra verksamheter.

För mig står det för att bidra med min kompetens – inte kräva att alla chefer ska kunna lika mycket som jag. För mig innebär det att finnas till hands – inte förutsätta att chefen klarar sig själv eller har tid just där och då att göra det jag ber om. För mig innebär det att ge råd, coaha och beskriva konsekvenser – så att chefen kan känna sig trygg i de beslut som är hans/hennes.

Som stödfunktion kan och ska vi bidra till att chefer och medarbetare i organisationen har de förutsättningar de behöver för känna sig trygga i sitt uppdrag – vad krävs då av dig i just din organisation?