Nej, jag tycker inte att en stödfunktion inom en organisation har ett egenvärde. Och nej, jag lägger ingen värdering i det! Men vi ska veta varför vi finns till. Och vi ska förstå att vi är viktiga i det!

Som stödfunktion har vi däremot ett stort eget värde! En kompetens som vi ska värna och vara rädda om. En kompetens som vi ska bidra med i verksamheten. Vi ÄR efterfrågade och vi blir det ännu mer om vi också lyckas leverera det verksamheten efterfrågar.

Jag har drivit förändringsarbete av HR inom flera större organisationer och resultatet har varit detsamma – en mer nöjd kund (chefer och till del medarbetare), ett roligare jobb på HR och en efterfrågan som växt och ett behov som växt. Inte på grund av att HR blivit fler eller att HR hittat på nya saker i organisationen utan på grund av att HR vänt blickarna utåt, satt sig in i verksamheten på riktigt och nära och därmed kunnat anpassa sitt stöd efter verksamhetens behov. Och när vi uppfyllt det så har vi också kunnat komma med nya idéer och utvecklingsområden för att cheferna och organisationen litat på att vi känner verksamheten. Och tro mig – när verksamhetens chefer vänder sig till ledningen för att be om mer resurser till HR, då får det större effekt än om HR själva gör det.

Jag kan uppleva att HR i många organisationen behöver landa och hitta sin roll och då tjatar jag om det jag alltid tjatar om – till någons förtret och till andras glädje. HR är ett relativt ungt yrke. De första utbildningarna på högskolorna kom på 70-talet. Vad var det innan då? ”Fanns inte” HR? Jodå – i sin grund i form av löneadministration. På 70-talet kom också många av de lagar inom arbetsrätten som fortfarande gäller och då kom också behovet av tolkningar av lag och avtal och någonstans därifrån växte yrket fram. Och jag vill mena att vi aldrig får glömma var vi kom i från. En alldeles central uppgift för HR är fortfarande att betala ut rätt lön till rätt person i rätt tid. Där har vi vårt grundförtroende för funktionen tänker jag. Kan vi sedan också finnas nära verksamheten så kan vi bygga därifrån, ända fram till att vara ett både taktiskt och strategisk stöd på alla nivåer i organisationen.

HR har inget eget värde, på mina elaka dagar tänker jag att du kan köpa alla våra tjänster på stan, vilket man kanske inte heller ska glömma bort… men! Nu borde du som HR reagera – vad snackar hon om?! Bra att du reagerar för självklart ha HR ett eget värde! Men jag tänker att vår USP är verksamhetskännedomen. Värdet av att ha en egen stödfunktion i allmänhet och en HR funktion i synnerhet ligger där tänker jag. Då kan vi vara ett stöd på riktigt, för alla, på alla nivåer!