Söndag morgon och klockan ringer klockan 7… Efter att kvällen innan ha bakat på löpande band var det dags att genomföra en hopptävling på ridskolan. Boxar skulle mockas, ridbana sladdas och hinderbana byggas. Hästar skulle borstas, tränsas och sadlas. Kaffe skulle kokas och caféet ställas i ordning. Strax efter 9 invaderades ridskolan av barn, föräldrar och andra engagerade släktingar. Vi hade 35 starter för dagen i åldrarna 6 till 40 +.

För att lyckas med detta krävs en hel del teamarbete, engagemang och lite jävlar anamma. Ett effektivt team helt enkelt. För att ett team ska vara effektivt så krävs några saker – ett gemensamt mål att arbeta mot, att teamet har den kunskap och de verktyg som krävs för att utföra det teamet är ålagda att göra och konkret feedback på det de gör för att hela tiden ha koll på att teamet gör rätt saker.

Klockan 10 gick första start – då var cafeet i ordning, hästarna borstade och banan var byggd. Barnen var glada och nöjda och föreningens styrelse stod på sina poster. Tillsammans med barnen, ungdomarna och några av deras föräldrar på ridskolan genomförde vi dagens tävling. Målet var tydligt – alla skulle kunna vara med och ta sig runt banan. Alla funktionärer hade både kunskap och verktyg för att genomföra sitt uppdrag och den direkta feedbacken genom deltagarnas leenden var oslagbar. Till och med vädret var på vår sida. Kl 14 var stallet städat, hästarna avklädda och utfodrade och barnen hemskickade med varsin rosett.

I morgon är det dags att träffa ett annat effektivt team – mina chefskollegor på avdelningen. Vi har också ett tydligt mål – förutom våra personalstrategier har vi målet att vara en värdeskapande personalavdelning, gärna Sveriges mest värdeskapande personalavdelning. Vi har både kunskapen och engagemanget för att nå dit – tillsammans med HELA avdelningen. Det är våra medarbetare som är verktyget och resursen i den resan. Feedbacken är vår utmaning just nu. Vi får den, i massor, inte minst genom att vi märker av en ökad efterfrågan som vi som ledare måste hantera klokt, resursen som vi har tillgång till måste räcka till. I morgon har vi chefsträff, jag tänker att temat kommer att vara hur vi kan bli än mer effektiva, bl.a. genom att kartlägga våra nätverk och hur de kan hjälpa oss i vårt arbete. Det ska bli kul och intressant – en personlig balansräkning av skulder och tillgångar i relationsform – en ytterligare möjlighet att skapa nya effektiva team 🙂