Än en gång har jag läst en verksamhetsplan för en stödfunktion som troligen är tämligen obegriplig för dem jag anser den finns till för – verksamheten och dess chefer. Än mindre tror jag de kan utläsa hur de aktiviteter som finns angivna ska hjälpa dem.

Jag förväntar mig just det – vår verksamhetsplan måste kunna läsas och förstås av vem som helst. Framförallt de vi är satta att stödja. Varför ska vi annars skriva den?

Båda öronen mot marken, en blick mot mål och vision och sedan tydliga aktiviter som på ett enkelt sätt visar hur vi förenar vardagen med de långsiktiga målen och hur vi kan förenkla och hjälpa till. Det är verksamhetens strategier som ska stödjas – en digitaliseringsstrategi innebär främst att vi ska stötta verksamheten i deras förändringsarbete. Kompetensförsörjningsstrategin är verksamhetens, som stödfunktion stöttar och underlättar vi. Det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs så långt ut i kapillärerna det är möjligt, vi gör vårt västa för att underlätta och följa upp.

Vi kommer med idéer utifrån att vi känner verksamheten och dess behov och mognad. Vi bidrar i ledningsgruppen för att vi känner verksamheten och dess utmaningar. Vi bidrar till att rekrytera rätt medarbetare – när vi känner verksamheten och dess behov.

Vår (enda?) konkurrensfördel ÄR vår verksamhetskännedom. Att vi finns nära.

Idag kan du köpa alla stödjande tjänster på stan, och tro mig, de externa leverantörerna har fattat att de ska bygga relationer och lära känna verksamheten.