Inom många organisationer pågår just nu ett febrilt arbete gällande vad som ska hända sen. Post Covid. Vi är nog överens om att det inte handlar om att gå tillbaka som det var innan och om att det är lite osäkert vad det blir efter. Att vi ska anpassa oss till ett nytt nuläge är ganska klart.

När det kommer till våra arbetssätt är det verkligen läge att utvärdera – vad tar vi med oss som var bra? Vad ska vi behålla och vad ska vi absolut inte behålla?

Övergången till mer digitala arbetssätt på olika sätt i alla verksamheter är en av de saker som är mest påtagliga. Både såväl internt inom organisationer som externt gentemot de vi finns till för. Fler kommer att jobba hemifrån oftare – vad får det för konsekvenser? Fler möten kommer att hållas digitalt – det kommer vi att vinna effektivitet på men det kommer också att ske en sund utvärdering av vilka möten som verkligen är viktiga, vilka kan vi genomföra digitalt och när behöver vi verkligen ses? Den här utvecklingen är viktig men jag vill framförallt lyfta några andra saker som jag kommer att ta med mig, och som är viktiga att bibehålla.

  • En tydlig målbild och ett tydligt uppdrag. För oss har fokus handlat om en specifik fråga och i framtiden behöver vi fokusera på fler, men kanske inte alla på en gång. Vad är viktigt just nu? Fokusera på dem och genomför dem bra, effektivt och ordentligt. Det har varit, och är, väldigt tydligt vad vi lyckas åstadkomma när vi samlas runt en gemensam uppgift, där alla känner att de kan bidra och där målet är tydligt.
  • En lyhörd och snabbfotad verksamhet. Fånga frågorna och utmaningarna i organisationens olika delar och stätta där det behövs som mest. När vi alla bidragit gemensamt i detta har stödet också levererats snabbt och med hög kvalitet. Detta har byggt tillit och förtroende såväl internt som gentemot de vi finns till för.
  • Samstämmighet och gemensamt förhållningssätt. Utmaningarna har tydligt varit gemensamma och lika såväl inom organisationen som nationellt. Såväl i den egna organisationen som nationellt har vi samlat oss för att med en röst kunna förmedla bästa tänkbara lösning utifrån given situation och förutsättningar.
  • Förmågan att leva med osäkerhet har stärkts. Vi har lyckats skapa stabilitet och förutsägbarhet i en tid av osäkerhet. Förhållningssätt och riktlinjer har ändrats ofta. Frågorna har i många fall varit helt nya för oss. Vi har blivit tvingade att prova våra vingar – och de har hållit väldigt bra!

Att tydliga mål och gemensamt uppdrag bidrar till motivation, engagemang, en känsla av sammanhang och effektivitet är ingen nyhet. Vi har testat under pressade förhållanden i skarpt läge. Låt oss ta vara på det och översätt arbetssätten till ett mer normalläge i balans med det som vi faktiskt behöver komma tillbaka till. Vi kommer att vara bättre när vi är igenom det här, ur så många perspektiv!