Åh vad jag tycker om folk! Jag möter dem varje dag , i massor av olika sammanhang och alltid har de något spännande att berätta!

I ett företag eller organisation är det ändå relativt vanligt att det finns strukturer på plats – projekt- och processmodeller, mötesstrukturer och mall för agendor, former för delaktighet och ärendehantering. En mall för beslutsunderlag och en powerpoint som ska användas vid varje givet tillfälle. En och annan policy som avhandlar det ena området efter det andra. Det finns en grafisk profil att förhålla sig till och en ”bibel” som i ord beskriver vårt förhållningssätt och önskat beteende.

Det här är viktigt för att varje medarbetare ska känna sig trygg. Det skapar en grundtrygghet kring ramar och regelverk inom vilka jag som medarbetare är fri att handla. Det skapar förutsättningar för att jag självständigt och under eget ansvar ska kunna agera och gå mot de mål som finns uppsatta i mitt uppdrag. Det kan gå inflation i dessa ramverk, men i grunden tror jag att de är någon form av hygienfaktor för en arbetsplats.

Men – det är i mötet mellan människor det händer. När jag möter min kollega för ett samtal, när jag bemöter min kund, elev eller brukare eller när jag samtalar med min uppdragsgivare om olika vägar till målet. Upplevelsen av mötet kan vara skillnaden mellan himmel och helvete, skillnaden mellan att min dag blir till det bättre eller till det sämre, skillnaden mellan handlingskraft och energi och att tappa lusten helt.

Om det viktiga mötet är något vi behöver förändra vår inställning till räcker det inte med att bygga nya strukturer, vi måste på riktigt jobba med människorna och relationerna i organisationen. Fråga efter deras erfarenheter, deras känslor och vad som motiverar dem! Var nyfiken – du kommer att få höra så många fantastiska berättelser! Att du frågar efter kommer att ge motivation och en gnutta stolthet till den som berättar och det kommer att ge dig ny energi, både för dig själv och för att i nästa möte göra en positiv skillnad för både dig själv och den du möter!