Jag tror på att alla människor, och i fokus här, alla medarbetare vill bidra! Att de vill utvecklas och göra vad de kan för att nå de mål som finns och att göra den arbetsplats där de verkar så bra det bara går.
Jag tror också att det är viktigt att vi som chefer och ledare ger våra medarbetare och kollegor det utrymme de behöver för att göra just det – bidra och därmed också växa som individer.

Jag har skrivit tidigare om effekten av positiv feedback och att vattna där det gror, att uppmuntra och bekräfta. Att som chef och ledare stå bakom, gå brevid och leda framför. Det är en konst och en balansgång som kan göra stor skillnad för hur en medarbetare känner att dennes inneboende kraft tas emot – öpnnar sig nya dörrar eller byggs det staket framför mig?

Jag tror mycket på att öppna dörrarna, för mig själv och för dem som finns runt omkring mig. Att vända på stenar och se vad som finns under. Att öppna på locket till det erfarenhetsskafferi som finns runt omkring oss. Och att lyssna på människors berättleser – det är där det händer!

Att vara chef och ledare innebär också till stor del att du kan vara och är normsättare och kulturbärare. I din position har du möjlighet att sätta ramar och uppmuntra önskvärt beteende. Vad skulle hända om det in din verksamhet innebar att vi ger varandra uppriktig och ärlig feedback för att vi vill varandra väl? Att vi uppmärksammar goda prestationer och delar med oss till varandra? Att vi ser varandra i ögonen och säger bra jobbat! Och att det är ok att ta emot positiv feedback, att jag med stolhet kan känna att ”Jag är bra” och det är OK? Att det någonstans inte finns några misslyckanden – bara erfarenheter!

Jag tror, eller, jag vet att detta skulle skapa en utvecklingskraft i din organisation som skulle kännas, märkas, uppmärksammas och uppskattas. Medarbetarna skulle känna glädje, stolthet och en stor vilja att bidra till verksamhetens mål och visioner. Och jag som ledare kan vara stolt, jag har lyckats locka fram den inneboende kraften och stöttat mina medarbetare att öppna ytterligare några dörrar.