Jag säger det ofta – i förändringsarbete är det viktigt att uppmärksamma de små sakerna som bekräftar att någon eller några, ett projekt eller uppdrag, är på väg åt rätt håll. När människor och medarbetare börjar agera i linje med det nya, i linje med det man vill åstadkomma. Då är det bra att vara där och bekräfta och uppmuntra – jag lovar att du kommer att få mer av just det där du vill se då.

För en vecka sedan blev mitt nya officiellt. Mitt beslut om min nya väg. Och det är så många som hjälpt mig se att det är den rätta vägen och jag är så tacksam att alla ni peppat och stärkt mig i mitt beslut. Det blir så mycket lättare då!

Så – tänk på det i förändringsarbete – var uppmärksam och uppmärksamma. Bekräfta det nya. Det stärker inte bara den som försöker, det bidrar också till att skapa tydlighet för andra.