När planerna och strukturerna är på plats ska ord omsättas till handling. Strategier ska införlivas i det dagliga arbetet och känslan av den gemensamma vägen framåt som leder oss mot uppsatta mål ska finnas i varje medarbetare.

Man skulle kunna säga att planeringsfasen är ganska ”lätt”. Att måla med de stora penseldragen, att ha ambition och vilja och tänka ut vad som kan ge ett riktigt bra resultat för verksamheten.

Men HUR? Hur omsätter vi strategier till aktiviteter? Hur följer vi upp att aktiviteterna sedan gett önskad effekt? Planera – Genomföra – Utvärdera, Planera – Genomföra – Utvärdera. Jag kan se att vi behöver en dos spark i rumpan för att sätta fart, ett mått ihärdigt arbete för att hålla i och hålla ut i våra ganska långa processer, en skopa förmåga att stanna upp för att se hur det blev och en inte allt för liten injektion av innovation och nytänkande. I det arbetet lämpar sig olika personer till olika saker och jag tror att vi som ledare har en roll att identifiera vilka som är bra på vad och hur vi använder våra resurser på bästa sätt. Det är också viktigt att vi inte slentrianmässigt värdesätter någon av dessa egenskaper utan värdesätter att det finns en mångfald i gruppen och att alla bidrar och är lika viktiga för att nå ett långsiktigt resultat.

Jag tror också att det måste få bli lite oviktigt var i strukturen jag hör hemma, det måste bli mer viktigt att jag känner att jag används där jag behövs som mest. Vari ligger mina förmågor och min kompetens och hur kan verksamheten få ut allra mest av mig?
Det kan kännas läskigt och i någon mån ologiskt, kanske till och med otydligt. Den hederliga goda hierarkin har ju det till sin fördel att den i alla fall strukturellt är tydlig. I en föränderlig värld blir den dock gärna lite ineffektiv och stelbent och i dagens alltmer slimmade organisationer måste vi skicka fram den som är bäst lämpad för uppdraget just här, just nu.

Vi har både strategier, verksamhetsplan och budget att falla tillbaka till. Strukturen är på plats. Där finns den röda tråden, hjälpen att prioritera när uppdragen hopar sig och den gemensamma vägen som leder oss mot uppsatta mål. Handlingskraft, ihärdigt arbete, reflektion och innovation kommer att ta oss dit men det handlar inte om struktur, snarare om kultur.