I mitt uppdrag som chef och ledare ställer min chef krav på mig att bedöma mina medarbetares prestation. Tro mig, det är inte den lättaste delen av uppdraget.

Jag känner mig dock stärkt, stolt och trygg i att alla chefer i Örebro kommun har samma krav på sig. Vi har också en gemensam modell för hur vi metodiskt, professionellt och i möjligaste mån objektivt ska göra denna bedömning.

Och vi pratar om det, i hela organisationen. Jag har möjlighet att bolla mina resonemang med andra chefer i samma situation som vet vad jag talar om.

Jag skulle vilja påstå att detta är ett
av Örebro kommuns unika erbjudanden i jakten på potentiella medarbetare och chefer.

Eftersom jag har förmånen att både vara chef och medarbetare och på så sätt får del av ”båda sidor” kan jag också se att rätt använt är denna bedömning, som är en del av våra utvecklingssamtal, ett bra verktyg och effektivt recept för fortsatt utveckling av kommunens medarbetare, chefer och de tjänster vi erbjuder våra medborgare.

Jo, lite läskigt är det ändå, men att få ta del av effekten och resultatet gör det hela värt det.