Som chef och ledare för en verksamhet har du två superviktiga uppdrag – att utveckla människor och att utveckla verksamhet. Stora områden som inbegriper mycket och vi skulle kunna göra beskrivningen hur komplex som helst. Just nu nöjer jag mig med att tänka att varje minut som inte ägnas åt just det, att utveckla människor och/eller verksamhet, bör ägnas lite uppmärksamhet.

Jag kan se att många organisationer älskar administration. Och att lägga en hyfsat stor del av den i chefernas knä för att det faller under deras ansvar.

Sen kan jag höra att vi behöver fler chefer, vi hinner inte utveckla vare sig verksamhet eller medarbetare. Och en stor orsak till det är den allt större administrativa bördan. Cheferna hinner inte se sina medarbetare. Det finns inte tid för feedback.

Jag hör också en rätt stor diskussion om antalet medarbetare per chef som ett viktigt nyckeltal. Det är det säkert men jag skulle vilja börja med en tanke kring administrationen ovan. Och om det inte är läge att börja där.

Var kommer den ifrån? Är det verkligen nödvändigt att det är en chef som gör den? Viss del av den absolut men allt? Är då inte en timme av en skicklig administratör mycket mer effekt – både rent kostnadsmässigt och troligen kunskapsmässigt men framförallt för att frigöra tid för utveckling, chefens huvuduppdrag? Om alternativet är att anställa ytterligare en (dyrare) chef med argumentet att klara administrationen?

Börja där säger jag – hur organiserar vi arbetet? Och så är jag tillbaka där jag varit tidigare – vad finns det för stödfunktioner runt chefen? Nära chefen? Som känner verksamheten och som då troligen kan avlasta med diverse sammanställningar och underlag för att hjälpa chefen att fatta kloka beslut i stället för att chefen ska göra själv. Servera i stället för att efterfråga. Jag är övertygad om att det går och har också erfarenhet av att det skapar en situation och en arbetsmiljö för chefen som skiljer som mellan natt och dag.