Värdeskapande organisation för chefer, ledare och medarbetare – alltid med verksamhetens behov i fokus!

Förändringsstöd

Är du i färd med att starta ett förändringsarbete? Eller är du mitt i det och vill ha stöd av en extern part? Hör av dig till mig så hjälper jag dig.

HR-stöd

Söker du praktisk hjälp eller någon att diskutera HR-frågor med? Jag stöttar dig i allt från att ta fram HR-processer till knepiga personalärenden.

Chefsstöd

Har du behov av någon att bolla utmaningar med? Eller vill du och dina chefskollegor utvecklas som ledare? Jag ger chefsstöd i grupp och individuellt.

Interimschef

Har det uppstått en tillfällig lucka i din organisation? Behöver du fylla en chefsposition tillfälligt? Då kan du anlita mig som kompetent interimschef.

Committed People – Värdegrund

Anledningen till att mitt företag heter ”Committed People” är att orden beskriver det jag vill hjälpa dig att uppnå: en organisation där medarbetarna verkligen är engagerade, delaktiga och beredda att göra sin del av jobbet för att få verksamheten att fungera.

För att nå dit har jag med tiden kommit att forma en egen värdegrund. Den utgör min kompass i vardagen och hjälper mig att komma ihåg vad som är viktigt. I korthet kan den beskrivas så här

Tillit till människors förmåga
Helhet och sammanhang
Gör det inte svårare än det är
Det finns oftast ett bättre sätt
Våga testa – vi utvecklas eller lär oss
Förändring sker i mötet med människan

Om mig

Kontakta mig!

Följ mig på bloggen!

Vi har ett gemensamt uppdrag

Vi har ett gemensamt uppdrag

Det går väl knappast en dag utan att vi hör om den kompetensförsörjningsutmaning som vi är mitt uppe i. I stort sett i alla branscher. Såväl offentlig verksamhet som privat näringsliv har svårt att rekrytera, svårt att hitta rätt kompetens. Det saknas lokförare och...

Det kan bli riktigt bra om vi börjar i rätt ände!

Det kan bli riktigt bra om vi börjar i rätt ände!

Det mesta inom offentlig sektor fungerar väldigt bra. Oaktat vad media sätter för rubriker. Och det finns saker som behöver bli bättre. Vissa saker behöver bli mycket bättre till och med. Och det är då jag skulle vilja göra ett inspel. Troligen flera, men just nu...